Vi har etter hvert utviklet flere spesialområder for termisk sprøyting og påberoper oss en ledende posisjon når det gjelder overflatebehandling med sink, aluminium og maling. I tillegg har vi etterhvert utviklet overflatebehandling med gummi som en effektiv og varig behandling.