BLÅSERENSING

Alt ubehandlet stål/ metall vil oksydere over tid.Graden av oksydering bestemmes av de klimatiske forhold.

Før sink- eller aluminiumsbehandling,maling eller gummiering av slike overflater, er det derfor helt nødvendig med fjerning av alle spor etter oksydering.

Ved effektiv blåserensing av store eller små flater og gjenstander, fjerner vi alle rustskader og klargjø overflaten for videre behandling. Med moderne utstyr og høyt kvalifisert personell blir blåserensingen utført på en måte som gjør at videre overflatbehandling får lang holdbarhet.

For mindre gjenstander,som ikke krever spesiell ruhet for overflatebehandling, benyttes ofte slygerensing.Metoden går ut på at ett eller flere slygehjul kaster blåsemiddelet med stor hastighet mot stålets overflate i en trommel. Prosessen går raskt og gjør godset klart for eventuell viderebehandling.Kanter blir avrundet og gjenstanden lettere håndterlig.

All viderebehandling av metall krever kvalitet i grunnarbeidet. ”

BLÅSERENSING