MALING

Maling eller lakkering utføres på både små og store konstruksjoner.

Etter grundig forbehandling,maler eller lakkerer vi alt fra jernporter og inngangstrapper til store oppbevarnigstanker,stålbroer og skipsskrog.Maling og/ eller lakk kan påføres enten før eller etter ferdigmontering.

Maling- og lakkeringsarbeider krever den største nøyaktighet. Nye og eksisterende farger skal harmonere og lakk og maling skal kvalitetsmessig tilfredsstille de krav til holdbarhet som vi som fagfolk og du som kunde forlanger.

Behandling med malig eller lakk beskytter metallet og pynter opp i landskapet. ”

MALING