TERMISK SPRØYTING

Termisk sprøyting med sink eller aluminium gir metallet langvarig beskyttelse mot fuktighet,salt og etsende stoffer. Sink og aluminium gir metallet den overflaten som skal til for å kunne tåle den enorme påkjenningen vår barske natur ofte medfører.

Flammesprøyting, der gassflammen smelter metallet, er den enkleste og mest benyttede metoden for termisk sprøyting. Denne teknikken benyttes både utendørs og innendørs.

Ved Iysbuesprøyting tilføres 2 innbyrdes isolerte tråder som mates kontinuerlig gjennom pistolens kontaktrør .Lysbuen tennes mellom trådspissenes pluss-og minuspol og smeltemassen forstøves ved trykkluft. Det hvitglødende metallregnet slås med stor hastighet mot underlaget - hvor det sveiser seg fast.

For å oppnå maksimal korrosjonsbesyttelse, benyttes vanligvis en legering av aluminium og magnesium.Prosessen er spesielt egnet for installasjoner i maritimt miljø - som på skip og boreplattformer.

Vår utdanning og sertifisering gir våre kunder de beste garantier for et holdbart resultat. ”

TERMISK SPRØYTING